algemene voorwaarden
© Hara Coaching & Counselling
made by Art2Start
  • Facebook Page: 181642535266253
  • Linked In: in/haracoaching
  • Twitter: haracoaching

Welkom

Het kan iedereen overkomen. Soms heb je een professionele hulpverlener nodig: om te reflecteren, te spiegelen en diepgaand met elkaar van gedachten te wisselen. Zo kom je samen op nieuwe ideeën en gedachtegangen om je leven een nieuwe impuls te kunnen geven. Het blijkt dat één op de vijf Nederlanders bovendien last heeft van psychische problemen.

Hara coaching biedt je snelle, deskundige en resultaatgerichte therapie via ZOOM bij jou of mij thuis, waar je echt mee geholpen bent. Het versterken van de kwaliteiten en het realiseren van je doel in het dagelijks leven is hierbij de leidraad. Ik motiveer vanuit de opvatting dat ieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt. Zodanig, dat de keuzes die je maakt in het leven, ook werkelijk de keuzes zijn waar je volledig achter staat.

Waarom de naam Hara

Hara is het Japanse woord voor het “dragende midden van de mens”.
Het kan worden vertaald met 'buik' of zelfs met het woord 'lef'.
Het kan duiden op de fysieke buik of onderbuik, maar ook op een zeer speciale bron van kracht en flexibiliteit.
In deze tijd hebben we dringend behoefte aan een manier waarop we innerlijke kracht en kalmte kunnen vinden als er om ons heen chaos heerst.
We hebben een punt nodig waarop we onze aandacht kunnen richten, dat ons rust zal brengen en waardoor de kwaliteit van ons leven zal verbeteren.
De Japanners noemen dit punt Hara.
Als we ons op dat punt concentreren, zullen we ons geestelijk en lichamelijk evenwichtiger voelen en meer rust ervaren in ons doorgaans zo jachtige bestaan.
Dit is essentieel in deze maatschappij en heeft voor mijn gevoel alles te maken met de meeste hulpvragen van dit moment.
Vandaar dat ik de naam Hara voor mijn praktijk heb gekozen.